Vore hunde

BFO afleverer vi hunde, der fungerer optimalt i den enkelte brugers hverdag. Hundenes adfærd er så vidt muligt tilpasset brugerens daglige udfordringer og temperament. Dermed maksimerer vi værdien af hunden for brugeren med en forbedret livskvalitet som ypperste resultat, og omkostningerne til hundens vedligeholdelse i dens aktive anvendelsestid minimeres.

Det er vor opfattelse, at stort set alle hunde kan lære de håndgribelige færdigheder, en førerhund skal have – men ikke alle hunde har den naturlige pli og opførsel, som er nødvendige for en førerhund at besidde. Det er netop dette, der udgør forskellen mellem det at det at være et hjælpemiddel, og det ”bare” at være en familiehund.

En god afstamning er en god begyndelse, men det er nok så vigtigt, at hunden i sin opvækst har ”oplevet verden”, og dermed har udviklet en stor grad af robusthed i sindet.

En særlig evne, som en hund skal besidde for at blive en god førerhund, er evnen til at koncentrere sig om arbejdet. Når hunden arbejder, må den ikke lade sig forstyrre af ting, der sker omkring den. Når den ikke arbejder, kan den blot være en hund, der er nysgerrig og legesyg, som hunde nu engang er. Det er denne evne til at adskille arbejde fra leg, der er umådelig vigtig for at kunne identificere en førerhundeaspirant.