FAQ – Ofte Stillede Spørgsmål

Kan jeg få en førerhund?

For at få en førerhund skal dit syn være så dårligt, at du ikke kan, eller har svært ved at bruge dit syn til at færdes i trafikken – også kaldes praktisk blind.

Samtidig kræver det, at du er i stand til at tage dig af hundens daglige behov.

Hvad koster en førerhund?

Det er din kommune, der betaler for hunden og hundens uddannelse, mens det er Brugernes FørerhundeOrdning, der tager sig af forsikring og dyrlægeregninger, samt sele og førerhundebøjle. Du afholder selv udgifter til hundens mad og tilbehør, såsom hundekurv, legetøj og godbidder. Du kan regne med månedlige udgifter på ca. 400kr.

Hvordan får jeg en førerhund?

Start med at kontakte os. En førerhund betragtes som et hjælpemiddel på lige fod med fx en kørestol, og den skal bevilliges af kommunen. Vi kommer på hjemmebesøg, og sammen taler vi om dine behov, og siden hjælper vi dig med at formulere en ansøgning. Det koster ikke noget. Tiden fra ansøgning til bevilling (eller afslag) varierer meget fra kommune til kommune. Enkelte kommuner har helt op til 7-8 måneders ventetid.

Jeg har fået bevilliget en førerhund – hvad nu?

Når vi har klarlagt dine behov og ønsker, er næste skridt at forberede dig. Hvis det er din første førerhund, får du undervisning i hundens kommandoer og i, hvordan man går med førerhunden; dette kaldes sam-træning. Din instruktør og kommende førerhund besøger dig, så hunden kan blive vant til at færdes i dit område.

Tidsperspektivet fra ansøgning til en udplaceret førerhund varierer efter dine behov og ønsker, men ofte vil vi have hunde i træning, som allerede har modtaget den basale træning, og du vil derfor ikke skulle vente hele hundens træningstid. 

Vi er her altid!

Hos Brugernes FørerhundeOrdning er der ikke en tidsbegrænsning på hjælpen fra din instruktør. Vi har hjertet med, og vi ønsker, at du og din førerhund skal fungere optimalt sammen – også hvis det tager længere tid end forventet, eller hvis der opstår udfordringer efter et par år.

Vi tilbyder løbende specialkompenserende undervisning ved behov. Undervisningen tilbydes i form af kurser, der typisk varer tre dage. Brugernes FørerhundeOrdning ansøger de relevante kommuner om at dække udgifterne hertil.

Kan jeg få en servicehund?

Mennesker med fx angst, PTSD, autisme, Aspergers syndrom eller fysiske handicaps (foruden blindhed) kan have stor gavn af en servicehund.

Desværre er reglerne omkring bevilling ikke så klare, som når det omhandler førerhunde. I teorien bør man kunne få en servicehund bevilliget, hvis den kan ”afhjælpe en borgers nedsatte funktionsevne” – dvs. hvis den for eksempel er afgørende for, om du kan klare at tage offentlig transport, passe et arbejde/studie eller andre ting, der er afgørende for din trivsel.

I praksis er det ikke altid så simpelt, og der er stor forskel fra kommune til kommune. Kontakt os, så vurderer vi din situation og dit behov. Er en bevilling realistisk, hjælper vi dig med at lave en ansøgning.

Jeg har allerede en hund. Kan I træne og certificere den?

Vi vil kun udplacere hunde, hvis evner vi kan stå inde for. Som udgangspunkt foretrækker vi derfor at bruge hunde, vi har udvalgt som hvalp, og som vi kender og ved har evnerne. Har du allerede en pelset bedste ven, vil vi dog gerne møde den og foretage en vurdering af, om den egner sig som servicehund.

Kommunen afviser min ansøgning – kan jeg selv betale?

Hvis kommunen afviser din ansøgning om bevilling, er det for nogle en mulighed selv at dække omkostningerne. Prisen varierer meget, alt efter hvad hunden skal kunne. Kontakt os for en uforpligtende samtale.

Kan jeg selv træne min førerhund?

Retten til en servicehund fra BFO skal tildeles – den kan ikke købes. Hvis kommunen afviser din ansøgning om bevilling, og du selv ønsker at dække omkostningerne, kan vi træne en socialhund, der har samme evner, men som ikke må kaldes en servicehund. Hvor en servicehund må tages med ind på steder, hvor der normalt ikke må medtages hunde, skal du være opmærksom på, at du ikke har ret til at tage din socialhund med ind på fx en restaurant eller i en butik.

Hvordan udvælges jeres hunde?

Vi er meget kritiske, når vi udvælger en hund til uddannelse. Typisk finder vi aspiranthunde fra opdrættere eller familier, der eksempelvis pga. allergi ikke har mulighed for at beholde deres hund.

 • Første fase er en grundlæggende test, hvor en BFO-instruktør besøger hunden på dennes bopæl, og foretager en temperamentstest på stedet. Hunden stress-testes i forskellige situationer, og instruktøren aflæser dens reaktion.
  Såfremt hunden består den grundlæggende test, indgås som udgangspunkt en 3-ugers aftale med ejer, hvor hundens evner kan undersøges nøjere.
 • Anden periode strækker sig også over 3 uger. Denne gang bor hunden hos BFO-instruktøren, og hundens evne til at håndtere aktiviteter omkring sig afprøves både inde og ude. Hundens naturlige opførsel og pli observeres, og samme fase benyttes til et dyrlæge-besøg, hvor hundens almene sundhedstilstand undersøges.
  I anden periode er det også tid til at præsentere hunden for brugeren. I BFO anser  vi det som værende af stor vigtighed, at brugeren kan lide sin kommende hund og omvendt.
 • Består hunden også denne 3-ugers test, tager BFO beslutning om at tage hunden i egentlig træning med henblik på udplacering hos brugeren. Hunden købes, afregnes og ejerskiftes til BFO.

Hvordan træner man en førerhund?

I BFO bruger vi de såkaldte ”bløde” træningsmetoder:

 • Vi råber aldrig til eller af hunden.
 • Vi rykker aldrig i halsbåndet og anvender aldrig vold eller voldsomme metoder i træningen.
 • Vi respekterer hunden og forventer dens respekt til gengæld.
 • Vi skal have tillid til hunden (derfor den kritiske udvælgelse), men hunden skal også have tillid til os!
 • Vi stiller krav til hunden – høje krav – men tror på, at hunde bedst honorerer sådanne høje krav, hvis de er trygge i deres hverdag sammen med deres instruktør/bruger, og hvis de ved, hvad der forventes af dem.
 • Vi har selv opstillet målene for, hvad en bestemt førerhund skal være i stand til for at fungere tilfredsstillende i det daglige og være et godt hjælpemiddel for brugeren.
  Der er tale om et standardiseret sæt af færdigheder, men de tilpasses og suppleres til den enkelte brugers specifikke behov. Derfor inddrages brugeren i træningen fra start til slut.
 • Vi tror på, at det bedste resultat opnås gennem samarbejde mellem både hund & instruktør, instruktør & bruger, og naturligvis mellem bruger og hund. Vi skal kunne lide de hunde, vi arbejder med – så kan de også lide os!