Altdeutscher schäfer

En schæfer avlet med andre mål for øje. En stærk hund med et roligt sind og en sund krop.

Vægt, tæver: 22–32 kg
Vægt, hanner: 30–40 kg
Højde, tæver: 55–62 cm
Højde, hanner:  60–68 cm

Den altdeutscher schäfer er mere end blot en langhåret schæfer med tendens til mørke øjne og mørkere eller ligefrem helt sort pels.

Racen har selvsagt sin oprindelse i Tyskland. Efter den kolde krig traf regeringen beslutning om, at man igen ville regulere avl af denne schæfer. Man kontrollerede udvælgelse, avl og registrering, fordi man anså denne race for at være en militærhund.

Avlsstandarden blev sat, og der blev stillet ekstremt strenge krav til avlsdyr. Der krævedes stærke, loyale, livlige, årvågne, modige, selvsikre og intelligente hunde. Deres helbred skulle være fejlfrit, og den rette ryg (modsat den krumme ryg, der kendes fra den almene schæfer) gjorde den mindre disponeret overfor dysplasi-problemer.

I 40 år fik man kun tilladelse til at avle på sin altdeutscher schäfer, hvis den kunne opfylde alle kravene til både fysik og sind.

I dag avler man fortsat efter stort set samme standarder, og der ses en sund, robust hund med et godt helbred og et afbalanceret og stærkt temperament. Foruden hundens helbredsmæssige fordele ved den rette ryg, er denne også mere hensigtsmæssig til at bære førerhundebøjle sammenlignet med en krum ryg.