Hvem er vi?

Brugernes Førerhundeordning (BFO) blev startet i september 2010 af en gruppe førerhunde-brugere, der igennem længere tid havde haft et ønske om at have indflydelse på deres kommende hunds træning. De ønskede at være en del af træningen, således at bruger og hunds færdigheder blev udviklet i fællesskab, så den enkelte hund blev tilpasset brugere, og hvor brugeren blev hørt med hensyn til hundevalg.

Hvorfor vælge Brugernes Førerhundeordning?

I BFO er vi i stand til at levere et bedre og billigere produkt.
Hos os lader vi den enkelte bruger få stor indflydelse på valg af race og træningsformer, og hunden trænes i det kommende nærmiljø. Dertil trænes hunden ikke kun i det almene kommandosæt, men tilpasses den enkelte brugers behov.

På denne måde sikrer vi et hjælpemiddel af absolut optimal kvalitet, og kan levere et produkt, som vi alle i foreningen og kommunerne kan være stolte af.

Hurtig og billig levering

BFO er en non-profit organisation, og foreningen drives af ildsjæle, der har hjertet med. Tilfredse brugere sættes i højsædet, og med Danmarks bedste netværk kan vi garantere hurtig, optimal problemløsning, hvis dette skulle blive relevant.

Foto: Natasja India Høyer

Ingen uventede efter-regninger til kommunen

En førerhund er et hjælpemiddel, der betales over servicelovens §112. Hundens pris dækker udgifter til bl.a. træning og udplacering samt foreningens daglige drift. I resten af hundens aktive leveår følger et fast gebyr, der dækker udgifter til eksempelvis efteruddannelse og dyrlægebesøg.

BFO har forsikring med udvidet dækning på alle hunde.

Hunden er gratis for modtager, der dog selv skal betale foder, plejemidler og ikke-receptpligtig medicin.

Nogle steder vil du opleve, at der afsættes et begrænset antal timers hjælp og uddannelse pr. bruger. Dette vil du ikke opleve hos Brugeres FørerhundeOrdning. Her ønsker vi glade og velfungerende brugere og førerhunde, og vi har derfor ingen begrænsning for adgangen til hjælp

Visitation af brugere

Visitationen kan foregå som et hjemmebesøg eller på et ansøgerkursus; et dagskursus i nærheden af brugerens bopæl.

Det vurderes, om de potentielle brugere vil have glæde af en førerhund, og om de er i stand til at tage vare på en sådan.

Samtidig undersøges det, om hver bruger har tilstrækkelige evner i forhold til mobility (evnen til at færdes sikkert og forsvarligt i det offentlige rum), eller om der er behov for assistance fra en mobility-instruktør.

Foto: Natasja India Høyer