Kontakt BFO

Brugernes FørerhundeOrdning
Industrivej 21
4000 Roskilde

Kontor:
   Sekretær, Inger Rye Hansen
      Email:
info@foererhund.dk

Foreningsrelateret og hundefagligt:
   Formand, Winnie Vestergaard
      Email:
wv@foererhund.dk
      Telefon:
22 46 81 58

MobilePay: 74073

Bestyrelse

BFO's bestyrelse har på møde onsdag den 28. marts 2020 konstitueret sig således:

Formand:
Winnie Vestergaard
wv@foererhund.dk

Næstformand:  
Inger Rye Hansen
info@foererhund.dk

Bestyrelsesmedlemmer:
Kasper Antonsen, Katja Hünersen og Lene Larsen.

Bestyrelsen fungerer frem til næste ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.               

Udvalg

Fondsudvalget
Tovholder: Inger Rye Hansen & Winnie Vestergaard

Ansvar: Fondsstøtte, kontakt med sponsorer, planlægning og udførelse af events og arrangementer.

Brugerudvalget
Tovholder: Katja Pedersen.

Ansvar: Kontaktliste, foderværtordning og bruger-henvendelser.
Henvendelser vedr. problemer i forhold til førerhunden skal stadig rettes til Winnie Vestergaard.

Er du interesseret i at deltage i brugerudvalget?
Vi vil gerne opfordre medlemmer i alle dele af landet til at deltage i brugerudvalgets arbejde. Såfremt du er interesseret så kontakt Katja på tlf. 20 45 71 90. Eller på mail til: katja@weingardt.dk

Kursusudvalget
Tovholder: Winnie Vestergaard.

Ansvar: Planlægning af generalforsamling og div. kurser.

Er du interesseret i at deltage i kursusudvalget?
Vi vil gerne opfordre medlemmer i alle dele af landet til at deltage i kursusudvalgets arbejde. Såfremt du er interesseret så kontakt Winnie på tlf. 22 46 81 58. Eller på mail til: wv@foererhund.dk

IT-udvalget
Tovholder: Kasper Antonsen

Førerhundeinstruktører:
John Bo Pedersen
Winnie Vestergaard
Annette Pedersen
Marianne Dall
Ida Larsen

Om Brugernes FørerhundeOrdning

Brugernes FørerhundeOrdning er en non-profit-forening, der træner og udplacerer førerhunde. Foreningen er etableret i september 2010 af en gruppe førerhundebrugere, der ønskede medbestemmelse i deres kommende førerhundes træning, så denne kan optimeres til at møde brugernes individuelle behov.

Hos Brugernes FørerhundeOrdning har brugeren indflydelse på racevalg og træningsformer.

Brugerens og hundens færdigheder udvikles i fællesskab og trænes i det område, hvor de fremtidigt vil færdes sammen.
Hundenes træning er således tilpasset brugerne, og er ikke “hyldevarer”, der alle har modtaget samme træning.

Hunden er selvfølgelig trænet i hele det almene kommandosæt.