Udvælgelse af hunde

Vi er meget kritiske, når vi udvælger en hund til uddannelse. Typisk finder vi aspiranthunde fra opdrættere eller familier, der eksempelvis pga. allergi ikke har mulighed for at beholde deres hund.

 • Første fase er en grundlæggende test, hvor en BFO-instruktør besøger hunden på dennes bopæl, og foretager en temperamentstest på stedet. Hunden stress-testes i forskellige situationer, og instruktøren aflæser dens reaktion.
  Såfremt hunden består den grundlæggende test, indgås som udgangspunkt en 3-ugers aftale med ejer, hvor hundens evner kan undersøges nøjere.

 • Anden periode strækker sig også over 3 uger. Denne gang bor hunden hos BFO-instruktøren, og hundens evne til at håndtere aktiviteter omkring sig afprøves både inde og ude. Hundens naturlige opførsel og pli observeres, og samme fase benyttes til et dyrlæge-besøg, hvor hundens almene sundhedstilstand undersøges.
  I anden periode er det også tid til at præsentere hunden for brugeren. I BFO anser  vi det som værende af stor vigtighed, at brugeren kan lide sin kommende hund.

 • Består hunden også denne 3-ugers test, tager BFO beslutning om at tage hunden i egentlig træning med henblik på udplacering hos brugeren. Hunden købes, afregnes og ejerskiftes til BFO.

Træning

I BFO bruger vi de såkaldte ”bløde” træningsmetoder:

 • Vi råber aldrig til eller af hunden.

 • Vi rykker aldrig i halsbåndet og anvender aldrig vold eller voldsomme metoder i træningen.

 • Vi respekterer hunden og forventer dens respekt til gengæld.

 • Vi skal have tillid til hunden (derfor den kritiske udvælgelse), men hunden skal også have tillid til os!

 • Vi stiller krav til hunden – høje krav – men tror på, at hunde bedst honorerer sådanne høje krav, hvis de er trygge i deres hverdag sammen med deres instruktør/bruger, og hvis de ved, hvad der forventes af dem.

 • Vi har selv opstillet målene for, hvad en bestemt førerhund skal være i stand til for at fungere tilfredsstillende i det daglige og være et godt hjælpemiddel for brugeren.
  Der er tale om et standardiseret sæt af færdigheder, men de tilpasses og suppleres til den enkelte brugers specifikke behov. Derfor inddrages brugeren i træningen fra start til slut.

 • Vi tror på, at det bedste resultat opnås gennem samarbejde mellem både hund & instruktør, instruktør & bruger, og naturligvis mellem bruger & hund. Vi skal kunne lide de hunde, vi arbejder med – så kan de også lide os!