Bestyrelse

BFO's bestyrelse har på møde onsdag den 28. oktober 2019 konstitueret sig således:

Formand:
Winnie Vestergaard
w@kennel-digebjerggaard.dk

Næstformand:  
Inger Rye Hansen
info@foererhund.dk

Daglig leder og kasserer:
John Bo Pedersen
bfo@foererhund.dk

Bestyrelsesmedlemmer:
Kasper Antonsen, Katja Hünersen og Tommy Lehmann

Bestyrelsen har besluttet, at Inger Rye Hansen fremover deltager som referent ved bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen fungerer frem til næste ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.               

Udvalg

Fondsudvalget
Tovholder: Vanessa Struck & Charlotte Eskerod

Ansvar: Fondsstøtte, kontakt med sponsorer, planlægning og udførelse af events og arrangementer.

Brugerudvalget
Tovholder: Katja Pedersen.

Ansvar: Kontaktliste, foderværtordning og bruger-henvendelser.
Henvendelser vedr. problemer i forhold til førerhunden skal stadig rettes til Winnie Vestergaard.

Er du interesseret i at deltage i brugerudvalget?
Vi vil gerne opfordre medlemmer i alle dele af landet til at deltage i brugerudvalgets arbejde. Såfremt du er interesseret så kontakt Katja på tlf. 20 45 71 90. Eller på mail til: katja.pedersen@stofanet.dk

Kursusudvalget
Tovholder: Winnie Vestergaard.

Ansvar: Planlægning af generalforsamling og div. kurser.

Er du interesseret i at deltage i kursusudvalget?
Vi vil gerne opfordre medlemmer i alle dele af landet til at deltage i kursusudvalgets arbejde. Såfremt du er interesseret så kontakt Winnie på tlf. 22 46 81 58. Eller på mail til: w@kennel-digebjerggaard.dk

IT-udvalget
Tovholder: Jan Eskerod.

Vi undersøger i øjeblikket mulighederne for at få en udefrakommende blind eller svagsynet medspiller på den udførende del.

Førerhundeinstruktører:
John Bo Pedersen
Winnie Vestergaard
Annette Pedersen
Christel-Mie Huus (barsel)